Jan 12

Vilket berg ska du bestiga i år?

Tags:

Har du skapat upp ditt år ännu?

Hur känns det så här alldeles i början av 2017? Är du på g och vet vart du ska? Eller ligger du hemma och är förkyld oförmögen att tänka en enda klar tanke?

Själv har jag satt upp att vara coach och externt bollplank till VD:ar och högre chefer som är intresserade av och förstår värdet att höja sin egen medvetenhet och få med sig sitt team. Vem du är sätter avtryck i hela organisationen. Känner du någon som kan vara intresserad?

Välkommen att slå en signal eller maila!

Anna Eriksson, ICF Master Certified Coach

0733-508 507, anna@avalona.se