Oct 25

VDcoachen reflekterar över VDs egen resa

Tags:

Allt ledarskap börjar med att leda sig själv. Hur vill du leva ditt liv?
Hur ska det te sig på daglig basis? Vilka värderingar är viktiga för dig? Vad vill du lära dig? Vad ger dig energi?

De här frågorna rör livet som helhet och vad vi vill använda den tid vi har på jorden till. Familj, boende, fritidsintressen, hälsa och yrke.

Du som är VD – ägare, grundare eller extern vd – du har gjort ett aktivt val att driva och utveckla ett företag. Du har sett en möjlighet, du vill något mer, du vill vara med och påverka och sannolikt bidra till att världen i det lilla eller stora blir bättre på något vis. Är du också klar över hur du vill att företaget ska serva dig utöver att ge dig en ekonomisk trygghet?

_DAN1236

Som människa går vi igenom olika utvecklingsfaser och livsfaser. Det gör vi även som ledare. Tänk när allt är nytt och spännande! Som en förälskelse! Innan utmaningarna börjar visa sig och din uthållighet och disciplin prövas. Pallar du stormen? Hur tacklar du en kris eller stark tillväxt? Ensam stark eller? Är det inte just här som möjligheten är som störst att be om hjälp? Att då och då förlita sig på att en annan kan tillföra lyssnande, stöd och perspektiv som ger dig kraft att gå stärkt vidare på livets väg.

Fundera på vad som hänger i luften, vad som är oklart, osorterat och vad som tar din energi just nu. Bara du har svaren. Jag erbjuder mig att lyssna engagerat och på djupet.

Stockholm 25 okt 2016
Anna Eriksson, ICF Master Certified Coach, 0733-508 507, anna@avalona.se

Foto: Danne Eriksson, http://www.erikssonsson.se