TEAMCOACHING

Ledningsgruppens uppgift
Har du en ledningsgrupp som är mogen det strategiska och övergripande ansvaret för hela företaget?
Som kompletterar och ger dig stöd dig i de viktigaste företagsgemensamma frågorna?
Som drar åt samma håll? 
Vilken inspirerande framtid vill ni förverkliga?
Har ni effektiva möten som tar upp rätt frågor?
Vilken/vilka är era största utmaningar?

Skapa välfungerande team som producerar resultat!
 Team Diagnostic Assessment är en internationellt beprövad process för teamutveckling
– som börjar med en analys av individernas samlade bild teamets sätt att prestera och samarbeta
– nyttjar teamets styrkor för att eliminera hinder för framgång
– ökar teamets effektivitet med i genomsnitt 20-25 %
– bygger på internationell forskning kring teamets funktion och prestation

Det unika med processen är att den:
– verkar över tid och på en djupare nivå vilket skapar en förändring i teamets kultur, arbetssätt och kommunikation
– bygger på övertygelsen att förändring måste komma inifrån och inte från färdiga modeller
– har urskiljt fjorton kompetenser som kännetecknar framgångsrika team

Läs vilka resultat det kan ge här!

Lär känna varandra genom era talanger!
Vet du vad du och dina kollegor är bäst på? Och om du vet – hur ofta gör du uppgifter som ligger i samklang med dina talanger?
Donald Clifton & Marcus Buckingham (Gallup) – startade ”the strengths revolution” 2001 med syftet att få fler att träna upp sina talanger till styrkor. 1,7 miljoner (101 företag, 63 länder) är tillfrågade om de har möjlighet att göra det de är bäst på varje dag. 20 % svarade ja!

Lagar & regelverk
Arbetsmiljöverket har uppdaterat sina riktlinjer för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (31 mars-16). VD har det yttersta juridiska ansvaret för arbetsmiljön. Företag har mycket att tjäna på om de involverar alla sina medarbetare i det systematiska arbetsmiljöverket. Ständiga förbättringar, hur mål omsätts i handling, manualer och checklistor är ex på system som visar hur resultat skapas i en organisation.

Forskning
Avalonas grundsyn bygger på systemteori – att vi alla ingår i och påverkas av de system vi befinner oss i. Följande principer är grundläggande:
Vad som kom först har ett naturligt företräde över det som följer. Alla och allt har rätt att höra till. En dynamisk balans mellan givande och tagande krävs.