September 21

Hur väl känner du dig själv? Kegans subjekt-objekt teori

I en intressant avhandling av Kimberly Ann Perry prövas professionella coachers mognad mot professor Robert Kegans subjekt-objekt teori. Enligt Kegan når knappt hälften av vuxna upp till nivå 4 (av 5) som är det som krävs för att hantera vuxenlivets utmaningar. Av de 36 coacherna i studien nådde 72 % upp till nivå 4 el.