januari 27

VD-coachen reflekterar över språkets betydelse

Hur ofta reflekterar du över ditt eget språkbruk? Och vilka begrepp använder du när du pratar om din egen utveckling? Fundera en stund innan du läser vidare. I denna text vill jag dela med mig av min egen undersökning om språkets möjligheter och hinder för oss som människor. Jag kommer att göra det utifrån ett.

december 22

VDcoachen reflekterar över tryggheten i TEAM

Laget är alltid större än den individuella spelaren. Vi vill alla höra till någonstans. Ha ett sammanhang där vi räknas, där vi är med och bidrar till något större än oss själva. Vad har du för erfarenheter av att vara med i ett team? Eller leda ett team? Får du med dig dina ”spelare”? Hittar.

maj 19

VDcoachen reflekterar över etiska regler

Har du sagt ja till att följa några specifika etiska regler? Vilka då i så fall? Om inte, vad står du och ditt företag för? Som medlem i och certifierad av International Coach Federation, världens största yrkesförbund för coacher, har jag & drygt 24 000 (maj 2016) medlemmar till, lovat att följa deras etiska regler..