August 13

6. Be Willing and Committed

I usually say that without commitment there is no one to coach. Commitment is more than choosing something/someone, it comes from the heart and includes making sure that what we promised and set up also comes true, even if we don’t know how at first. The back door is closed. There is no question of.

January 27

VD-coachen reflekterar över språkets betydelse

Hur ofta reflekterar du över ditt eget språkbruk? Och vilka begrepp använder du när du pratar om din egen utveckling? Fundera en stund innan du läser vidare. I denna text vill jag dela med mig av min egen undersökning om språkets möjligheter och hinder för oss som människor. Jag kommer att göra det utifrån ett.