May 17

Leading from Joy nu på svenska Amazon

Hej! Nu finns Leading from Joy att beställa från svenska Amazon.Här är länken. Leading from Joy är en handbok för dig som vill utvecklas som ledare. Den tar upp nio vanliga utmaningar som Anna har mött hos ledare under sina drygt tjugo år som professionell coach. Nyfiken på vad coaching kan ge och vad det.