Leading from Joy nu på svenska Amazon

Hej! Nu finns Leading from Joy att beställa från svenska Amazon.Här är länken. Leading from Joy är en handbok för dig som vill utvecklas som ledare. Den tar upp nio…

Read More