Coach är ett yrke! – tankar till dig som vill anlita professionella coacher

Förändringstakten i vårt samhälle ökar – mycket sker snabbare idag än förr i tiden, vare sig det var för 10, 50 eller 100 år sedan. Vi vet att vi alla…

Read More