May 19

Ledarskap vs management

Tags: ,

Du är chef eller Vd – du har ett stort ansvar, ofta det yttersta ansvaret. I din position och anställning intar du formellt en roll – rollen som chef eller Vd. I den är du förvisso nr 1 – på pappret. I praktiken behöver du också vinna förtroendet som ledare. Du märker det medvetet eller mer som en känsla, när alla inte är med dig. Kanske finns det en informell ledare (aldrig informella chefer), som bakom din rygg underminerar dina försök att genomföra de förändringar du har tänkt dig. Vad gör du i det här läget?

Många jag möter tror att de behöver lära sig mer – om förändring, om svåra samtal, om stress, om retorik, om gruppers utveckling, om den nya tekniken eller något annat som gör dem bättre. T ex Stockholm School of Economics (en del av Handelshögskolan) som uttryckt det i stora annonskampanjer under våren – Modernt ledarskap är en Handelsvara – på deras utbildningar får man de rätta verktygen, beslutsunderlagen, kunskaperna och kontakterna för att bli en bra ledare.

Kanske hör du till dem som också har nått mästerskap inom ditt expertisområde och därmed även är nr 1 i egenskap av din kompetens. Organisationen premierar dig genom att ge dig chefsuppdrag. Ser andra dig som ledare då? Antagligen får många förtroende för din skicklighet i sak, men som ledare?

Ett tredje område som ofta också förknippas med ledarskap är den som arbetsleder en grupp, en orkester, en kör, ett idrottslag, en besättning på en båt, en kommitté, ett team, en ledningsgrupp, en skola el klass. Vad tycker du – är man automatiskt ledare för att man innehar någon av ovan nämnda positioner? Beror på, eller hur?

Tänk om det också bara är ett sätt utöva management på – en auktoritär relation med chefer och underordnade som producerar och säljer tjänster eller produkter, som gör något – ett resultat av koordinerade aktiviteter.

Vad är det då som skiljer verkligt ledarskap från chefskapet?

En annan distinktion (än ovan) av ledarskap handlar om relation – hur ledaren och följarna uppfyller ett syfte tillsammans. Där ledaren vill förverkliga något nytt (syfte) som involverar och påverkar andra människors liv och vardag. Detta syfte utgör drivkraften för både ledaren och de som väljer att ansluta sig. En verklig ledare vet och säkerställer att uppdraget/ projektet/spelet uppfyller de förväntningar som medarbetarna och kollegorna har på vad deras insats ska bidra med i deras personliga liv. Då är alla parter ansvariga och committade.

Det innebär att en verklig ledare måste ha en egen idé om vad hen vill åstadkomma i världen. En ledare frågar inte efter direktiv uppifrån. En ledare rekryterar människor som vill spela samma ”spel” som hen. En ledare förstår att hen måste fråga och ta reda vad som är viktigt för sina anställda. Allas röster behövs och är betydelsefulla. I framtiden kommer vi att se mer och mer av självstyrande arbetsgrupper – där alla är med och leder!

Det här är bara början på en ny ledarskapsmodell som få känner till i Sverige. Jag kommer att skriva mer om den i fortsatta artiklar. Välkommen att prenumerera på min blogg så får du dem.

Stockholm 19 maj, 2017

Anna Eriksson
ICF Master Certified Coach (MCC)

Källa: Leadership för the Twenty-First century av Joseph C. Rost (1991, 1993)
Prof emer leadership, University of san Diego (f 1931)

Vill du läsa mer?

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.