Mar 25

Hur är du som ledare?

Tags: , ,

Du är viktig. Vem du är och vad gör spelar roll.

Många problem på en arbetsplats relateras till ledarskapet. Konsekvenserna av ett negativt ledarskap ger större påverkan på resultatet än vad ett positivt ledarskap gör.

Jim Collins & Morten Hansen har givit ett dramatiskt exempel på hur två grupper av upptäcksresanden till Sydpolen slutade i seger respektive död under samma omständigheter men med diametralt olika ledarskap. Där vinnaren gjorde allt vad han kunde för att förbereda sig eftersom han förutsatte ogynnsamma händelser och förloraren mer förlitade sig på turen.

Jag möter förvånansvärt många chefer som rycks med i det akuta, som uppger (inte) tid som omständighet, som inte riktigt har koll på vad de egentligen sänder ut och plötsligt en dag känner de sig helt tomma för de har glömt i allt “viktigt” på jobbet att fråga sig vad som är viktigt för dem själva. Som om man inte är helt och fullt ansvarig.

Enligt svensk forskning är de största utmaningarna/framtida förändringar  i arbetslivet som vi behöver rusta oss för är att:
1) få alla trygga, även i ovisshet – dvs vara förändringskompetenta
2) chefer rör sig mot delat ledarskap och i förlängningen till att ledarskapet behövs hos var och en
3) styrningen går från detalj, till målstyrning och i förlängningen till flödesstyrning (anpassade efter marknadens behov)

Det innebär att chefen behöver vara trygg med sig själv, med förändring och med att dela med sig av sitt ansvar. Att lita på vars och ens inneboende förmåga att utvecklas och ta ansvar. Och ha ett stort öra mot marken.

Mycket spännande och viktigt ämne tycker jag. Om du vill att jag kommer till er chefsgrupp och har en workshop på ämnet och vad det skulle kunna göra för er organisation – ring eller maila!

Anna Eriksson, 0733-508 507
anna.eriksson@avalonacoaching.se