Jan 3

Välkommen till Avalona – Executive & Teamcoaching AB

Tags:

Avalonas vision är att alla företag och organisationer är framgångsrika – att chefer och medarbetare både har det bra med varandra, tar vara på varandras styrkor, hittar hävstångseffekterna och producerar önskat resultat så effektivt som möjligt.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.