Dec 12

Framtidssäkra din organisation!

Tags: , ,

Det är mycket nu – världen är VOKA (volativ, osäker, komplex och ambivalent) och stressen verkar aldrig ta slut. Teknikutvecklingen går allt snabbare och robotar klarar allt mer av människans uppgifter. Att möta framtiden medvetet eller låta framtiden överraska oss – det är frågan. Forskningen visar att vi har möjlighet att utveckla ett flertal viktiga förmågor. Viktiga förändringar kommer att behöva ske inom dimensionerna individ, grupp och organisation.

Målning av William Turner, 1838

Välkommen till ett frukostseminarium där vi berättar om vad vi anser är 
de fem strategiskt viktigaste faktorerna för att framtidssäkra din organisation.

Vi som bjuder in har lång erfarenhet av att arbeta med individer, grupper och organisationer. Vi uppdaterar oss kontinuerligt på aktuell forskning och vill dela med oss av det som vi anser är det mest grundläggande för oss alla att bemästra i dessa tider.

Varmt välkommen!

Tid: ti 22/1 eller on 30/1, drop in från 7.45, seminarium 8-9.

Plats: Barnhusgatan 16 (nära T-centralen)

OSA: snarast till anna@avalona.se, begränsat antal platser.

Anna Eriksson                                              Lars Lagerstedt
ICF Master Certified Coach                       ICF Associated Certified Coach 
Fil kand beteendevetare                           Samhällsplanerare, Gestaltkonsult