February 3

Goda resultat från VD-program!

80 % känner ökad säkerhet i sin roll som toppchef och har ett bättre sätt att agera som ledare 2/3 fattar bättre beslut 2/3 uppfyller bättre förväntningar från företagens intressenter Det här är en del av resultaten från ett mentorprogram som ges av IMD Business School i Schweiz för VD:ar och blivande toppchefer. Ofta handlar.

January 27

Kreativitet i näringslivet!

Nu är det bevisat att kreativiteten gör stor nytta inte bara i de kulturella verksamheterna utan även i näringslivet. Emma Stenström och Lars Strannegård från Handelshögskolan presenterade sin nya studie “Kreativt kapital” på Vinnova. Se inspelningen här. Jag leder ett nätverk “Kreativitet, ledarskap och affärsnytta”. Ett par gånger per termin är vi en grupp chefer.

November 25

Behöver VD en coach? Stanfordundersökning

Om man tittar i praktiken så verkar många VD:ar nöja sig med sin styrelseordförande eller andra kollegor. På årets VD räckte en handfull upp handen på en direkt fråga om hur som många som anlitar en coach. I den unga panelen 20+ var det tvärtom 6 av 7 som hade en coach. En ny undersökning.

September 30

Har du ordning i ditt system?

Ibland är det svårt, men vet inte riktigt vad man ska göra, som om man sitter fast och inte har några alternativ. Gamla mönster och roller tar över. Och det hjälper inte att grubbla för tankarna går bara runt, runt. Ett av de redskap vi använder i coaching är att ge perspektiv. Det kan man.

September 18

Tänk mer och djupare!

Känner du igen i följande: bli avbruten, inte hörd, någon annan tar ordet så fort du andas, bara några talar och andra lyssnar, vara rädd för hur det du säger ska uppfattas, inte bli respekterad för din åsikt? Visst är det vanligt. Tänk hur viktigt det är att fatta väl grundade beslut som också följs.

September 2

Vad kostar det att låta bli?

Jag träffar ofta chefer och VD:ar som är stressade. Är det inte relationen till styrelseordförande så är det relationen till någon annan i styrelsen eller i ledningsgruppen som inte fungerar som den ska. De borde förstå bättre, vara mer supportande, mindre egensinniga, mer öppna, mindre konflikträdda, mer ansvarstagande, se mer till helheten el. fyll i.

August 19

Varför VDar har en coach

Hej och välkommen tillbaka! Hoppas du känner dig laddad inför hösten. Min fråga till dig är Hur långt vill du nå och har du/vill du ha en coach med på den resan? Harward Business Review har i dagarna redovisat en studie från Stanford som visar att endast en tredjedel av av alla VD:ar har en.

July 3

Vi är skapande människor!

När vi slappnar av blir vi kreativa, då blir vi oss själva när vi är som bäst. Vi skrattar lätt, gör det där lilla extra, dröjer med blicken vid något bara för att det är vackert eller tar oss stunden att luta huvudet mot rosen och dofta. Gör ett sandslott i flera timmar trots att.

February 17

Boktips: Time to think

Känner du att det är mycket som snurrar runt i huvudet, att det är svårt att prioritera och ta beslut, att du inte riktigt vet vad du vill eller… ja, helt enkelt att du ännu inte har tänkt och bildat dig en egen uppfattning om x. Kanske tror du inte heller att du har förmågan.

December 2

Boktips: Sourcebook of Coaching History av Vikki G. Brock

Allt du vill veta om coachingens historia (nästan)! Vikki Brock visar i sin “Sourcebook of Coaching History” en stor och övergripande bild av hur många discipliner som har påverkat coachingens utveckling allt från österländsk och västerländsk  filosofi till samhällsvetenskaperna – från Sokrates till vår moderna tid och 1990-talet då coaching blev mer allmänt känt. I.

October 15

Stockholm 5:a som innovativ världsstad!

I PWS’s årliga rankning av innovativa världsstäder har Stockholm placerat sig som nr 5 av 27. Här har vi hög livskvalité och jämte London är det lättast att göra affärer här. Vi är lyckligt lottade i mycket här i norr och det ger oss också ett ansvar att göra något bra av det vi har.

September 18

Vad är överflöd för dig?

Är nyss hemkommen från sista delen av Anthony Robbins ledarskapsutbildning. Temat var wealth – välstånd/överflöd/rikedom. Vi fick lära oss en mängd användbara verktyg för att än effektivare uppnå den standard vi önskar i vårt varande, görande och ägande. Viktigast allt är vår psykologi, d v s våra tankar om vår förmåga/rätt till överflöd. Nyfiken på.

August 6

Hej och välkommen tillbaka!

Jag hoppas att du liksom jag har haft en skön sommar att tänka tillbaka på och att du har laddat med massa ny energi inför kommande arbete. Nu gäller det att behålla lugnet och förmågan till perspektiv! Vad har du drömt om? Vad vill du ska vara annorlunda? Vad vill du förverkliga eller ta tag.

June 24

Att växa genom lekfullhet

“Stuart Brown’s research shows play is not just joyful and energizing — it’s deeply involved with human development and intelligence. Through the National Institute for Play, he’s working to better understand its significance.” Lyssna på hans TED-talk och fundera på vad det skulle innebära om du införde mer lek i ditt liv.

April 5

Ökad kreativitet, ledarskap och affärsnytta!

I samarbete med Ledarna startar jag ett nätverk på temat Ökad kreativitet, ledarskap och affärsnytta. Enligt forskningen är det av största vikt att kreativiteten finns med på alla plan i en organisation, inte bara hos ett utsett R & D-team. Inom ramen för detta nätverk kommer vi att undersöka möjligheterna att öka den kreativa delaktigheten.

January 3

Välkommen till Avalona – Executive & Teamcoaching AB

Avalonas vision är att alla företag och organisationer är framgångsrika – att chefer och medarbetare både har det bra med varandra, tar vara på varandras styrkor, hittar hävstångseffekterna och producerar önskat resultat så effektivt som möjligt.