maj 19

VDcoachen reflekterar över etiska regler

Tags: , , , , ,

Har du sagt ja till att följa några specifika etiska regler?
Vilka då i så fall?
Om inte, vad står du och ditt företag för?

Som medlem i och certifierad av International Coach Federation, världens största yrkesförbund för coacher, har jag & drygt 24 000 (maj 2016) medlemmar till, lovat att följa deras etiska regler. 3 kapitel, 5 sektioner, 28 punkter varav en av dem handlar om att upprätthålla konfidentialitet.

Michael Jensen, prof emeritus, Harward Business School, som har engagerat sig i integritetsfrågor (eftersom han blev så bedrövad av att många av hans studenter hamnade i fängelse) säger att Integritet är som att klättra uppför ett berg utan topp – det finns alltid mer integritet att nå, så det är viktigt att lära sig att klättra.
Avalona CoachingHans definition av integritet är att hedra sitt ord. Ens ord består av:
1. Vad du har sagt att du ska göra (inom vilken tid) eller inte.
2. Vad du vet att du ska göra eller inte – och om du gör det – göra på det sätt som du hade tänkt dig förutsatt att du inte har tänkt/uttalat något annat.
3. Vad du förväntas att göra eller inte, speciellt outtalade förväntningar på dig – så till vida du inte har sagt att du inte ska göra det.
4. Vad du säger är så – en villighet att vara ansvarig för dessa påståenden.
5. Vad du står för – vad du har uttryckt i form av en deklaration till en eller flera eller till dig själv likväl vad du håller dig själv ansvarig för inför andra (oavsett uttalat eller ej).
6. Moral, etik och laglighet i de beteende jag vill uppvisa är också mitt ord förutsatt att jag inte uttryckligen har sagt något annat vilket innebär att jag också är villig att bära de kostnader som de avstegen från spelets regler ger.

Att lova att följa etiska regler är bara ett löfte av många som vi ger till oss själva och andra.

IMG_8143

Konsekvensen av att inte följa uttalade och outtalade regler är ofta stor. Gemene man hamnar inte i fängelse, men vi tappar energi och förtroende till oss själva och/eller andra. Tänk t ex på alla storföretag, vars ledningar & styrelser, en efter en valsar runt i pressen. Det påverkar inte bara deras kundförtroende utan även hela vår kultur.

ICF har ett internationellt etiskt råd som hanterar och utreder anmälningar.

Helt klart är att vi alla har fördel av tydlighet, avstämningar av förväntningar och gärna skriftliga överenskommelser. Ju mer vi ”dubbelklickar”, dvs frågar en extra gång – hur menar du? desto större är chansen att vi undviker misstag. Den extra tid det tar har vi igen eftersom vi då inte (förhoppningsvis) behöver göra om i ett senare läge.

Genom modern hjärnforskning vet vi nu att hjärnan (amygdala) gör allt den kan för att avgöra om det vi möter utgör ett hot (vilken t ex all typ av förändring ofta är) – och så går vi i försvar. Och då möts vi verkligen inte, än mindre förstår vi varandra. Först när tilliten är hög till en annan människa kan vi samskapa tillsammans – precis vad vi helst vill, eller hur?

Etiska regler finns för att kunden ska känna sig trygg med vad hen får. ICF definierar coaching och sätter normer för etiskt uppförande: yrkesmässigt uppförande, vid intressekonflikt, professionellt uppförande med klienter, konfidentialitet/integritet och kontinuerlig utveckling.

Hur ser det ut i din bransch? 

Just nu pågår den internationella coachveckan för fullt. Blir du nyfiken och vill få en egen upplevelse av coaching så hör av dig så ordnar vi det!

Stockholm 19 maj, 2016

Anna Eriksson,
Master Certified Coach, Fil kand beteendevetare
anna@avalona.se, 0733-508 507