Aug 17

VD kommit in i sin nya roll – kommit mycket längre

Ny VD i teknikbranschen kände att det var absolut nödvändigt att ha en extern coach för att komma in i sin nya roll. Trodde först att han skulle få råd, men insåg snabbt att coachning var hjälp till självhjälp.
Jobbigt, men bra och nödvändigt! Har gett väldigt mycket. Ser att de har kommit mycket längre än vad de kunnat själva.
Många frågor har varit uppe på bordet – relation till övriga ägare, mötesstruktur, särskillnad på olika roller som ögare, styrelseledamot och VD förutom att behöva släppa mer och mer av det operativa. Mer tid för strategiskt tänk och den nya riktningen. Övar fortfarande på att delegera. Mycket har handlat om personalfrågor – jag har lärt mig att ta olika typer av obekväma samtal – känner mig trygg med det nu. Gnäller mindre och tar snabbare tag saker. Nu har vi en HR-chef, rutiner för arbetsmiljöfrågor och en personalhandbok. Vi har ISO-certifierat oss och uppdaterat hemsida samt renoverat lokalerna. Allt detta under en period med mycket verksamhet, nya medarbetare, nya och nöjda kunder och leverantörer, 2016 kallar vi framgångens år och vi är på väg att nå målen för 2017.