Mar 5

Ny som VD – lyckades nå höga resultatmål och få ihop en ny ledningsgrupp

Målen var högt satta redan från början och de nåddes! 30 % tillväxt (200 m kr), ny organisation inkl ledningsgrupp tillsatt – nu även ett team, struktur för uppföljning klar, relation & position till koncern & nyckelpersoner tydliggjord samt privata mål som relation & bättre balans. Månadsmöten med coach samt veckorapporter under ett år – allt för att hantera de utmaningar som av naturliga skäl följer höga mål. Därutöver teamcoaching – hur skapa tillit, hantera konflikter, ta vara på allas röster (det här var en stor grupp där ett flertal satt i en ledningsgrupp för första gången), öka ansvarstagandet och förmågan att se till helheten och slutligen resultatfokus. “Har fullföljt det jag ville, planen! Jag har hållt i oberoende. Coachingen har varit extremt värdefull (10 på en skala 1-10). Jag hade gått under om jag hade låtit känslorna styra. Den stora vinningen är min egen utveckling – har lärt mig mycket om mig själv, är mycket lugnare och tydligare med förväntningar och krav. Anna har givit mig både trygghet och utmaning. Ovillkorlig coaching utan bedömningar eller pekpinnar. Positiv känsla efter alla möten. Varit respektfullt och utifrån min nivå – Anna har mött mig där jag är. Fint från hjärtat.