Mar 5

Chef hittar sin nya brytpunkt

Efter många år på samma arbetsplats ökade känslan av att åka i samma hjulspår och stagnation i utvecklingen. Sökte upp Anna för att få en extern part att sortera tankar och beslutsvägar inför att hitta en ny riktning från denna brytpunkt. Målet är uppnått. “Anna har under hela coachningen visas ett stort engagemang och strak närvaro och en inbjudande approach. Har förmåga att observera problem och behov samt bakomliggande faktorer och har en till synes aldrig sinande arsenal med verktyg.”