March 5

VD i ett familjeföretag hittar sin ordning

Det var dags för generationsskifte och verksamhetschefen (familjemedlem) blev utsedd till VD. Frågorna var många inledningsvis – vad ingår i VD-rollen? Hur frigöra tid att bli mer strategisk? Hur vill jag leda och vilken riktning vill jag att företaget ska fortsätta i? Hur ska vi hitta fler kompetenta medarbetare? Jag hade ingen erfarenhet av coaching.

March 5

Chef hittar sin nya brytpunkt

Efter många år på samma arbetsplats ökade känslan av att åka i samma hjulspår och stagnation i utvecklingen. Sökte upp Anna för att få en extern part att sortera tankar och beslutsvägar inför att hitta en ny riktning från denna brytpunkt. Målet är uppnått. “Anna har under hela coachningen visas ett stort engagemang och strak.

March 5

Ny som VD – lyckades nå höga resultatmål och få ihop en ny ledningsgrupp

Målen var högt satta redan från början och de nåddes! 30 % tillväxt (200 m kr), ny organisation inkl ledningsgrupp tillsatt – nu även ett team, struktur för uppföljning klar, relation & position till koncern & nyckelpersoner tydliggjord samt privata mål som relation & bättre balans. Månadsmöten med coach samt veckorapporter under ett år –.

August 17

VD kommit in i sin nya roll – kommit mycket längre

Ny VD i teknikbranschen kände att det var absolut nödvändigt att ha en extern coach för att komma in i sin nya roll. Trodde först att han skulle få råd, men insåg snabbt att coachning var hjälp till självhjälp. Jobbigt, men bra och nödvändigt! Har gett väldigt mycket. Ser att de har kommit mycket längre.

October 17

VD vann första pris i ICF Coachee Award!

Avalona kan stolt meddela att en av hennes kunder har vunnit första pris för sin utvecklingsresa! För första gången har utmärkelsen ICF Coachee Award delats ut. Vinnare blev Joakim Eurenius med motiveringen: “En mycket lyckosam coaching av en VD i en utsatt position med ett antal parallella utmaningar att hantera. Från förändringsrädsla till teamwork och.

January 26

Chef lyckades få ihop sitt team med hjälp av DiSC

“Jag var ny som chef och hade många utmaningar framför mig, efter drygt ett år i min befattning hade jag börjat fundera på om jag verkligen ville fortsätta som chef. Jag hade många utmaningar att ta tag i. Bland annat hade jag en konfliktfylld situation med en av mina medarbetare som hade varit chef före.

January 9

Professor återfann sin gnista

Efter en lång yrkeskarriär var det inte lika roligt längre. Hen hade tappat gnistan och ville förstå hur det kunde komma sig och vände sig då till Avalona för att få coaching. Anna både lyssnade och utmanade och ganska snart stod det klart att en förändring var nödvändig.I den dagliga mängden arbete som skulle “betas.

October 30

Högre chef med sin ledningsgrupp klarade omorganisation trots tuffa omständigheter

En högre chef insåg snabbt att omständigheterna för att klara av det nya uppdraget inte var lika gynnsamma som hade förespeglats. Mycket i organisationen fungerade inte som det skulle och ett stort “städarbete” påbörjades. Chefen mådde inledningsvis mycket dåligt och funderade allvarligt på att helt avsäga sig uppdraget. Men skam den som ger sig. Chefen.

October 30

Projektteam – från konflikt till release!

Ett utvecklarteam skulle under ca ett års tid utveckla en helt ny tjänst. Vid starten pågick ett flertal konflikter i gruppen och stämningen var mycket låg. Efter ett teamcoachupplägg med två uppstartsdagar och månadsvisa uppföljningar har teamet successivt blivit ett allt mer samverkande team som är mycket tryggare med varandra, inser och använder sig av.

May 5

Chef på ny nivå – hittat och klivit in i sin styrka som chef

När chefen inleder coachingen är han sedan ett par månader ny på chefstjänsten. Denna gång med ett utökat personalansvar, från 5 till 17 medarbetare i en ny typ av verksamhet. För första gången är han även med i den övergripande ledningsgruppen. Utmaningar: lära sig en ny verksamhet (med motsatt inriktning mot den förra), bygga trovärdighet,.

April 4

VD tog tillbaka rodret och arbetar nu proaktivt i en expanderande verksamhet

Blev kontaktad av en vd vars företag gick riktigt bra, kunderna strömmade till pga av goda vitsord. Det gjorde dock att nyanställningarna gick lite för fort och i den fall blev fel. Därutöver hanns inte introduktionerna med. Större strategiska frågor hanns inte med. Vi stannade upp och tittade på helheten – vad står företaget för,.

September 4

Chefscoaching i hela organisationen gav ökad proaktivitet

En större organisation insåg att det var viktigt med långsiktig hållbarhet i den fleråriga förändringsprocessen i att bygga upp verksamheten. Ett flertal aktiviteter inleddes, bl a erbjöds alla chefer coaching på två områden – verksamhetsmålen samt det egna ledarskapet och hälsan. Inledningsvis fick cheferna skatta sig hur väl de levde upp till chefsvisionen samt organisationens.

September 1

CLIENT STORIES!

CEO, manufacturing industry – from sceptical to a leader to count on “I have gotten a lot out of my coach Anna Eriksson. She has helped me develop into a reflective person who chooses for myself. I feel good to have been able to develop my relationship with myself and my management, as well as.

September 1

Dåligt samarbete vändes till tydligt målfokus, högre verkningsgrad samt ökad hälsa och arbetsglädje

Projektledare i stora projekt ökade verkningsgraden, hälsan och arbetsglädjen Uppdraget initierades av överordnad chef som önskade se ett bättre samarbete i gruppen och särskilt med en kollega i ett samarbetande projekt. I treparts-samtalet framkom behov av att öka den egna hälsan, minska arbetstiden, tydligare direktiv, helhetsgrepp. 
Resultatet efter den individuella coachingen samt ett fyrpartsmöte med.

September 1

Ökad effektivitet och samarbetsanda i ledningsgruppen

Ledningsgrupp i finansbranchen Teamcoaching under ett år med TDA-processen:
 ”Det största värdet är att vi nu är en ledningsgrupp och prioriterar ledningsgruppsarbetet. Coacherna har fångat oss i vår vardagsstress, fått oss intresserade och lett oss framåt, mot strategi och mål. Aktionsplanerna har varit ett fantastiskt verktyg. Återkopplingen till det dagliga hade kunnat bli ännu tydligare..

September 1

Fick med medarbetarna mot gemensamt mål trots svårt läge

Chef navigerar professionellt och ökar samhörigheten i ett svårt läge ”Utmaningen bestod i att hantera relationen till överordnad chef samt att skapa en bra arbetsmiljö för den egna avdelningen. Många rekryteringar genomfördes så behovet att skapa samhörighet och trygga rutiner var stort. Coachingen har hjälpt mig navigera, att se olika alternativ och välja. Jag har.

September 1

VD klarar större omorganisation med coach som strategisk part

VD i nordiskt bolag ”Ovärderligt att ha en coach under detta år då jag genomfört en större omorganisation. Har varit väldigt bra med en strategisk partner som både värnat mig och organisationen.” “Anna coachade mig i en tuff och ensam period i mitt ledarskap med uppsägningar i och omlokalisering av mitt företag. Coachningen hjälpte mig.