KONFLIKT

Säkerställ väl fungerande partnerskap
En konflikt sänker de direkt inblandades effektivitet med 50 % och de runt omkring med 10 %. Konflikter har ett högt pris. Ta tag i dem innan det har gått för långt. I konflikten ligger fröet för utveckling både för företaget och för de inblandade.

Var proaktiv istället och säkra partnerskapet – se till att skapa en stark grund där förtroende, tillit och respekt finns förutom vilja att nå ett gemensamt mål. Som ägare till din VD, som VD till din styrelseordförande, som VD till dem i din ledningsgrupp, mellan HR & ekonomi m fl affärsområden.

Avalona erbjuder individuella och därefter trepartsmöten i syfte att först urskilja om det finns en vilja att mötas samt arbeta i linje med företagets uppsatta mål och värderingar. Om så finns sker fortsatta samtal i syfte att stärka partnerskapet mellan berörda.

Läs vilka resultat det kan ge här!

Everything DiSC
Vi använder Everything DiSC® – ett av världens mest använda analysverktyg som beskriver och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Det hjälper dig att förstå dig själv, dina medarbetare och kunders kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential. När vi förstår vad som driver och motiverar oss själva och andra kan vi också skapa en strategi för att skapa goda relationer. Finns för individ- och grupp.

Läs vilka resultat det kan ge här!

 

Välkommen att ringa!

Anna Eriksson, 0733-508 507